Paryski unikalny styl

Beza Pavlova


średnica 36 cm , 32 cm , 24 cm lub 18 cm

bita śmietana , krucha beza , sezonowe owoce